Om tjenesten

Vi trenger flere, gode samfunnsplanleggere og arealplanleggere i hele Norge. Stortinget er opptatt av at det utdannes nok kvalifiserte kandidater til å fylle stillingene som finnes i kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gått sammen om denne rekrutteringskampanjen. Vi vil vise kommende studenter hvilke muligheter denne utdanningen gir.